Kariyer

Çalışan Profili

Toplam Personel Sayısı : 1200

Kadın Çalışan Sayısı: 262​​​​​
Erkek Çalışan Sayısı : 938

Çalışanların Yaş Ortalaması: 33


Çalışanların Eğitim Dağılımı :

Lise : % 3
Ön Lisans : % 5
Lisans : % 80
Yüksek Lisans: %1
Doktora : %1